“W Komunii z Bogiem i Kościołem” – pod takim hasłem przebiegało tegoroczne VI Forum Ruchów i Stowarzyszeń katolickich, w którym uczestniczyli przedstawiciele i osoby działające w Ruchach i Stowarzyszeniach kościelnych na terenie Diecezji tarnowskiej.

Uroczystego otwarcia Forum dokonał biskup tarnowski Wiktor Skworc. Podkreślił On, że Ruchy i Stowarzyszenia “są żywym kamieniem do budowania Kościoła”, nakazywał, by wierni świeccy byli “budowniczymi Kościoła na miarę otrzymanego daru, charyzmatu”. “Niech się staje w Kościele i przez Kościół – Komunia wszystkich z Bogiem i człowiekiem” – wzywał biskup ordynariusz.

Gościem honorowym tegorocznego spotkania był kardynał Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.

“Dzisiejszy świat woła o ewangelizację (…) zwłaszcza katolicy świeccy muszą podjąć swoją część odpowiedzialności za misję ewangelizacyjną Kościoła w diecezjach, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych. Włączeni przez chrzest w proroczą misję Chrystusa, mają do wypełnienia zadania, w których nikt innych zastąpić ich nie może” – mówił kardynał Ryłko.

Gość spotkania podkreślał także, że ” czynna obecność Ruchów i Stowarzyszeń w życiu diecezji i parafii jest ważnym wskaźnikiem ich żywotności religijnej (..) a praca duszpasterska z nimi powinna być uważana za integralną część zwyczajnego duszpasterstwa parafialnego”.

Po wysłuchanych wykładach i świadectwach przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń katolickich uczestniczyli w dyskusjach panelowych, których tematem było:

1. Duchowość komunii w małżeństwie i rodzinie

2. Grupy w parafii szkołą komunii

3. Osoba we wspólnocie – relacja do Boga, do siebie, do innych

4. Parafia wspólnotą wspólnot – relacje, współpraca

5. Zagrożenia w budowaniu komunii eklezjalnej

Na zakończenie Forum w Bazylice katedralnej odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji bp Wiktora Skworca oraz Jego Eminencji kadr. Stanisława Ryłko.

 

 

KSM DT