Czym jest KSM?

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest przestrzenią dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest dążenie do prawdziwego spotkania żywego Boga. KSM zrzesza młodych ludzi między 16. a 30. rokiem życia, którzy pragną od życia czegoś więcej – nie chcą tylko i wyłącznie przejść przez życie wegetując w nim, lecz pragną zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, dzięki ciągłemu kształtowaniu swojej młodości i dążeniu do najlepszej wersji samego siebie. 

Zasadniczą misją Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

§ 10 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Podstawą działania w Stowarzyszeniu jest SŁUŻBA – służba Bogu w spotykanych ludziach. Druhowie i druhny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie potrafią myśleć o sobie, zawsze przed słowem JA powinno znajdować się słowo TY – ja odchodzę w cień, żebyś Ty mógł się podnieść i rozwinąć swoje skrzydła dla dobra swojego, Kościoła i narodu.

KSM ma charakter APOSTOLSKI – nastawiony jest na wychodzenie do innych ludzi, po to, aby pozyskać ich dla Chrystusa. Mamy świadczyć o Chrystusie i Jego miłości w każdych przestrzeniach naszego życia i w każdej chwili – w pracy, szkole, na studiach, na imprezie, podczas spotkania ze znajomymi – zawsze.

KSM wychowuje młodych Polaków w duchu PATRIOTYZMU. “Miejcie Polskę w sercu! Modlę się o to, by KSM miał wpływ na losy Polski” – tak brzmią słowa z testamentu śp. ks. prałata Antoniego Sołtysika, Honorowego Asystenta Generalnego KSM. Każdy druh i każda druhna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie wyobraża sobie 11 listopada czy 3 maja bez uczczenia pamięci poległych bohaterów i modlitwy w intencji wolnej Ojczyzny.

KSM to przede wszystkim miejsce kształtowania swojego charakteru i swojej duchowości opartej na formacji osobistej, wspólnotowej i tożsamościowej. KSM to miejsce spotkania drugiego człowieka
i Boga, to miejsce poznania i rozwoju swoich pasji, znalezienia swojej drogi i swojego powołania.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to przestrzeń właśnie dla Ciebie!

KSM DT