Oddziały

Oddział to podstawowe ogniwo Stowarzyszenia, to ono formuje i uaktywnia w pierwszej kolejności. Jest to miejsce w którym młodzi ludzie, członkowie KSM poznają Boga i razem ze wspólnotą budują z Nim świadomą relację. Oddziały parafialne realizują cele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czyli wychowują dojrzałych chrześcijan oraz aktywnie uczestniczą w działaniach Kościoła. To przestrzeń, gdzie spotyka się drugiego człowieka, gdzie rodzą się przyjaźnie, gdzie można znaleźć osoby gotowe wesprzeć, to wspólnota zbudowana na Chrystusie.

Tyle oddziałów działa w naszej Diecezji!

Działając w parafiach i swoich środowiskach oddziały przechodzą stałą formację, dążą do aktywnego zmieniania rzeczywistości. Biorą udział w akcjach które mają ubogacić członków KSM oraz lokalne społeczności, w myśl zawołania – “Przez Cnotę, Naukę i Pracę“.

Stowarzyszenie może również działać w kołach środowiskowych (np. przy szkołach, uczelniach) tworząc Koła równorzędne i współpracujące z Oddziałami.

Jeśli jesteś członkiem Kierownictwa Oddziału, musisz pamiętać o kilku ważnych dokumentach:

1. Protokół z wyboru Kierownictwa Oddziału – jest to dokument, potwierdzający, że Kierownictwo Oddziału zostało wybrane zgodnie z Regulaminem KSM.
Po przeprowadzeniu wyborów Kierownictwa w Oddziale, kopia dokumentu powinna być bezzwłocznie przekazana do Biura KSM DT.

2. Sprawozdanie z Pracy Rocznej Oddziału – jest to dokument, zawierający informacje dotyczące działania Oddziału.
Należy je sporządzić za cały rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) i dostarczyć do Biura KSM DT do dnia 31 stycznia bieżącego roku formacyjnego.

 

KSM DT