Statut KSM

Czym jest STATUT?

Statut stanowi podstawę działania danego stowarzyszenia czy fundacji – wyznacza granice, jest bazą, na której organ opiera swoją aktywność. Wszelkie działania, prowadzone przez stowarzyszenie/fundację, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać.

Aktualny Statut KSM w Polsce został przyjęty na mocy uchwały nr 21/383/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Statut KSM Diecezji Tarnowskiej został nadany Dekretem Ks. Bp Andrzeja Jeża z dn. 14 lutego 2020 roku (znak dokumentu: OH.IV – 4/5/20).

Dlaczego dwa statuty?

Każdy KSM diecezjalny ma odrębną osobowość prawną, w związku z tym ma swój własny statut, który stanowi załącznik do ogólnopolskiego Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§ 4 ust. 3: “Dla zapewnienia jednolitości zadań i celów, członkostwa, organizacji oraz struktur Stowarzyszenia, uchwala się wzór ramowego Statutu Stowarzyszenia diecezjalnego, stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.”

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z § 14 ust. 3 “Członkostwo w Stowarzyszeniu wynika z członkostwa w Stowarzyszeniu diecezjalnym i wymaga przynależności do konkretnego Oddziału lub Koła.”

KSM DT