Maryja wstała i poszła z pośpiechem

Początkiem każdego roku formacyjnego określamy kierunki działań i wyznaczamy cele, do których osiągnięcia chcemy dążyć. Jest to także dobry czas, by wskazać motyw przewodni, który będzie nas prowadził w formacji i działaniu.

Początkiem każdego roku formacyjnego określamy kierunki działań i wyznaczamy cele, do których osiągnięcia chcemy dążyć. Jest to także dobry czas by wskazać motyw przewodni, który będzie nas prowadził w formacji i działaniu. Obecny rok formacyjny 2022/2023 pragniemy przeżywać pod hasłem “Maryja wstała i poszła z pośpiechem”.

Dlaczego akurat takie hasło?

Inspiracją do wyboru tego hasła są zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Obecny rok formacyjny pragniemy przeżyć pod kątem duchowych przygotowań do wielkiego spotkania młodzieży z całego świata z papieżem Franciszkiem. Jednym z naszych celów jest zwrócenie uwagi na postać Maryi, która całym swoim życiem wyrażała gotowość do służby Bogu. 

“W tych ostatnich, tak trudnych czasach, kiedy ludzkość, doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest dramatem wojny, Maryja otwiera dla wszystkich – a zwłaszcza dla was, ludzi młodych tak, jak ona – drogę bliskości i spotkania. Mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że doświadczenie, które stanie się udziałem wielu z was w Lizbonie, w sierpniu przyszłego roku, stanie się nowym początkiem dla was młodych, a wspólnie z wami także dla całej ludzkości.

Po zwiastowaniu Maryja mogłaby skupić się na samej sobie, na zmartwieniach i obawach, związanych z jej nowym stanem. A jednak nie czyni tego, ale całkowicie ufa Bogu. Myśli raczej o Elżbiecie. Wstaje i wychodzi na światło słoneczne, tam, gdzie panuje życie i ruch. Choć szokująca zapowiedź anioła wywołała w jej planach „trzęsienie ziemi”, ta młoda kobieta nie pozwala się sparaliżować, ponieważ w jej wnętrzu znajduje się Jezus, moc zmartwychwstania. Nosi już w sobie Baranka złożonego w ofierze i zarazem wiecznie żywego. Maryja powstaje i wyrusza w drogę, ponieważ jest pewna, że Boże plany są najlepszym możliwym projektem jej życia. Maryja staje się świątynią Boga, obrazem pielgrzymującego Kościoła, Kościoła, który wychodzi i oddaje się na służbę, Kościoła niosącego Dobrą Nowinę!”

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXVII Światowy Dzień Młodzieży 2022-2023

KSM DT