Sztab Formacyjno-Szkoleniowy

Sztab Formacyjno-Szkoleniowy odpowiada za kształtowanie młodych kandydatów do służby w Stowarzyszeniu, a także czuwa nad stałą formacją KSM-owiczów. Swoje działania opiera na treści przyrzeczenia KSM, które mówi o pracy nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

Stała formacja i praca nad sobą to podstawa stylu życia każdego KSM-owicza. Dlatego też w Stowarzyszeniu obowiązują poszczególne stopnie formacji – kolejno Zastępowy, Lider i Instruktor. Każdy członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ma możliwość ciągłego rozwoju i zyskiwania danego stopnia posługi, z którym wiążą się dodatkowe prawa i obowiązki, a także konkretna misja, czyli zadanie w Stowarzyszeniu.

Sztab swoje zadanie realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń 1 stopnia – dla kandydatów na członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tam młodzi ludzie odkrywają nasze Stowarzyszenie, zaznajamiają się z jego historią, strukturą czy duchowością. Dodatkowo sztab prowadzi formację kandydatów poprzez przygotowywanie dnia skupienia przed przyrzeczeniem oraz pomoc w organizacji obchodów uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas których kandydaci składają przyrzeczenie KSM.

Sztab czuwa również nad formacją Zastępowych i Liderów, organizując specjalne kursy i praktyki.

Osoba z Zarządu

Ostatni wpis

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Członkowie sztabu

ks. Maciej Stabrawa

Asystent Sztabu

Aleksandra Piwowarczyk

KSM Tarnów Miłosierdzie Boże

Mateusz Grych

KSM Żyraków

Jakub Pajor

KSM Podegrodzie

KSM DT