Sztab Formacyjno-Szkoleniowy

Sztab Formacyjno-Szkoleniowy odpowiada za kształtowanie młodych kandydatów do służby w Stowarzyszeniu, a także czuwa nad stałą formacją KSM-owiczów. Swoje działania opiera na treści przyrzeczenia KSM, które mówi o pracy nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

Stała formacja i praca nad sobą to podstawa stylu życia każdego KSM-owicza. Dlatego też w Stowarzyszeniu obowiązują poszczególne stopnie formacji – kolejno Zastępowy, Lider i Instruktor. Każdy członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ma możliwość ciągłego rozwoju i zyskiwania danego stopnia posługi, z którym wiążą się dodatkowe prawa i obowiązki, a także konkretna misja, czyli zadanie w Stowarzyszeniu.

Sztab swoje zadanie realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń 1 stopnia – dla kandydatów na członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tam młodzi ludzie odkrywają nasze Stowarzyszenie, zaznajamiają się z jego historią, strukturą czy duchowością. Dodatkowo sztab prowadzi formację kandydatów poprzez przygotowywanie dnia skupienia przed przyrzeczeniem oraz pomoc w organizacji obchodów uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas których kandydaci składają przyrzeczenie KSM.

Sztab czuwa również nad formacją Zastępowych i Liderów, organizując specjalne kursy i praktyki.

Osoba z Zarządu

Ksiądz asystent

ks. Maciej Stabrawa

KSM Podegrodzie

Członkowie sztabu

Mateusz Grych

KSM Żyraków

Aleksandra Piwowarczyk

KSM Tarnów MB

Adrian Maziarz

KSM Lisia Góra

Jakub Pajor

KSM Podegrodzie

KSM DT