Historia

KSM W POLSCE

Czy myśleliście kiedyś o tym, że historia KSM-owego o “Gotów” ma praktycznie ponad 100 lat? Jak to możliwe?


Historia Stowarzyszenia jest bardzo bogata i zaczyna się już w 1919 r., tuż po odzyskaniu niepodległości, gdy powstaje Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP), które jednoczy młodzież, ruchy z wszystkich zaborów. SMP łączy z KSM nie tylko ilość liter w skrócie, ale wszystkie założenia, w tym wygląd odznaki, zawołanie, hymn, zasady, hasło „Gotów” – wszystko to, co nadaje nam tożsamość i nas wyróżnia.

Ważnym dla nas aspektem jest wspólna historia z Akcją Katolicką (AK). W 1934 roku Episkopat Polski zdecydował o włączeniu do Akcji Katolickiej właśnie SMP, które stworzyło młodzieżową część AK.
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej przekształcono na poziomie diecezji w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, które – choć należały do Akcji Katolickiej – miały w jej obrębie własną strukturę i prowadziły własną działalność. Obie organizacje młodzieżowe prowadziły działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną, realnie wpływając na odbudowę i rozwój społeczeństwa oraz kraju po I Wojnie Światowej. Głównym hasłem było “Budujmy Polskę Chrystusową” i te słowa pociągnęły wielu chętnych do takiej budowy. Jak pokazują dane z 1935 roku, łącznie KSMM i KSMŻ liczyły ponad 310 tysięcy członków.

Młodzież prowadziła akcje, wpisujące się w potrzeby ówczesnych czasów. Głównie była to odbudowa polskiej państwowości. W późniejszym okresie, wojny oraz okupacji, młodzi ludzie angażowali się w sposób bierny oraz czynny w działania zbrojne, gdzie oprócz walki brali udział np. w tajnym nauczaniu. Niestety, z tego okresu nie mamy zbyt wielu informacji ze względu na to, że często były to działania tajne i grożące karą śmierci, więc sami uczestnicy niszczyli dokumenty o nich.

Po II Wojnie Światowej wszyscy chcieli wrócić do normalności, zacząć odbudowę kraju, tak jak to się udało po odzyskaniu niepodległości. Chcieli tego też KSM-owicze, stąd masowo w Polsce próbowano zarejestrować ponownie KSM. Niestety, nowe władze miały inną wizję rzeczywistości – taką, w której nie było miejsca dla niezależnych stowarzyszeń, a już na pewno nie związanych z kościołem oraz patriotyzmem, dlatego zdelegalizowały Stowarzyszenie. Tym samym, mimo że w kilku miejscach, przez bałagan administracyjny, udało się choć na chwilę wznowić KSMM (nie udało się tego KSMŻ, powstał natomiast Żywy Różaniec Dziewcząt, kierujący się tymi samymi zasadami), to natychmiastowo jego członkowie zostali represjonowani. Po jakimś czasie, władze kościelne, dla dobra młodzieży rozwiązały Stowarzyszenie w tych kilku diecezjach i…. i koniec.


Tak naprawdę to nie 🙂 Ta, choć skrócona historia, wcale się nie skończyła, ale trwa nadal. Jak do tego doszło? Otóż, mimo delegalizacji, duch KSM przetrwał i dzięki staraniom prałata Antoniego Sołtysika z archidiecezji krakowskiej oraz kilku świetnych kapłanów m.in. z diecezji tarnowskiej, udało się reaktywować Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 10 października 1990 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Ten rok dla wielu z nas jest rokiem przełomowym. To dzięki tamtej chwili teraz znów spokojnie możemy identyfikować się ze słowami: “Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów!”

O części wspomnianych wydarzeń, szczególnie o czasach represji przez komunistyczne władze, opowiada film “Tożsamość 1918-2018”, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy!

Poniżej zamieszczamy jego zwiastun:

KSM W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nie mogło się nie pojawić na terenie naszej diecezji.
W końcu myśl o reaktywacji KSM pojawiła się z inicjatywy ks. prałata Antoniego Sołtysika w Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Jej członkami byli wtedy wybitni kapłani naszej diecezji:

Ks. bp Władysław Bobowski – Przewodniczący Komisji
Ks. Zygmunt Bochenek z Brzeska – Sekretarz Komisji

Prowadzone przez ks. Bochenka „Wzrastanie” propagowało ideę KSM w całej Polsce, rodzinna diecezja nie czekała zbyt długo i chętnie to przyjęła.

Pierwszy zjazd  odbył się 10-12 grudnia 1993 roku w Pawęzowie.
Zaledwie kilka dni później,
16 grudnia 1993, decyzją ks. bpa Józefa Życińskiego, erygowano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej.
I od tej właśnie daty liczymy współczesną historię KSM w naszej diecezji.

Pierwszym Prezesem został Stanisław Bukowiec z Bochni, a Pierwszym Asystentem ksiądz Stanisław Salaterski, obecnie tarnowski biskup pomocniczy.

Od tego czasu KSM rozwijał się w diecezji tarnowskiej bardzo prężnie, niecały rok później zamiast początkowych 8 działało już 25 oddziałów.  

Co zostało ogłoszone podczas II Zjazdu KSM DT, 22 października 1994 roku w Tarnowie. Wtedy też wybrano nowego Prezesa, Angelikę Czoch z Nowego Sącza. W tym samym roku nowym Asystentem został ks. Krzysztof Czech, obecnie proboszcz parafii w Piwnicznej-Zdrój i asystent miejscowego oddziału.

 Za kadencji następnych Zarządów Diecezjalnych i kadencji ks. Czecha powstanie wiele inicjatyw do dzisiaj kojarzonych z KSM naszej diecezji, jak np.: Rajd im. księdza Walentego Gadowskiego, Miasteczko Modlitewne, Młodzieżowa Szkoła Animatora czy też zawody sportowe, czyli Liga Siatkarsko-Koszykarska i Turniej Piłki Halowej.

Następne lata to czas dalszego rozwoju już pod wpływem następnych Zarządów, a od 2012 również innego Asystenta, czyli ks. Pawła Górskiego, obecnie proboszcza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
Był to okres szczególnie intensywny ze względu na przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, w które to mocno zaangażował się KSM.
Jest to też czas przeniesienia się pod obecny adres naszego Biura, w którym mamy swoją siedzibę od 2014 roku.

Dotychczas Prezesami byli kolejno: Stanisław Bukowiec, Angelika Czoch, Andrzej Igielski, Michał Baran, Krzysztof Kumięga, Natalia Bania, Grzegorz Opioła i Paweł Ryndak.

Obecnie od 2023 roku Asystentem jest ks. Michał Dziewit, a Prezesem jest Magdalena Żelichowska z Bochni, trwa XV kadencja Zarządu.
Mimo upływających lat, nowych inicjatyw, pomysłów na działanie KSM w naszej diecezji żyje tym samym młodym duchem, starając się na sposób odpowiedni dla czasów służyć Bogu i Ojczyźnie.

 Zarząd oraz Komisja Rewizyjna KSM DT na przestrzeni lat prezentuje się następująco:

 2023 – 2025 – 15 kadencja

Zarząd
Prezes: Magdalena Żelichowska
Zastępca Prezesa: Tomasz Kwiek
Członek Delegat: Sylwia Płachcińska
Skarbnik: Patryk Szczygieł
Sekretarz: Jakub Pajor
Zastępca Sekretarza: Wiktoria Kiełbasa
Członek Zarządu: Mateusz Grych

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Michał Dziewit
Ksiądz Asystent:
Ks. Marcin Baran

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Adam Sołtys
Zastępca Przewodniczącego: Maksymilian Czaja
Sekretarz: Aleksander Prokop

 2021 – 2023 – 14 kadencja

Zarząd
Prezes: Paweł Ryndak
Zastępca Prezesa: Magdalena Żelichowska
Członek Delegat: Wiktoria Kiełbasa
Skarbnik: Grzegorz Opioła (do 5 lutego 2022)
Skarbnik: 
Sylwia Płachcińska (od 5 lutego 2022)
Sekretarz: Monika Zwolińska (do 21 listopada 2021)
Sekretarz: Tomasz Kumor (od 21 listopada 2021)
Zastępca Sekretarza: Zuzanna Ryncarz
Członek Zarządu: Dominika Kukułka

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Marcin Baran

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Natalia Nowosińska
Zastępca Przewodniczącego: Monika Peciak
Sekretarz: Sylwia Płachcińska (do 5 lutego 2022)
Sekretarz: Adam Sołtys (od 5 lutego 2022)

2019 – 2021 – 13 kadencja

Zarząd
Prezes: Grzegorz Opioła
Zastępca Prezesa: Adam Sołtys
Członek Delegat: Tomasz Wnuk
Skarbnik: Natalia Nowosińska
Sekretarz: Paulina Marchwiany
Zastępca Sekretarza: Paweł Ryndak
Członek Zarządu: Kacper Osika

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Marcin Baran

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Natalia Kargul
Członek: Katarzyna Kapinos
Członek: Natalia Stukus

2017 – 2019 – 12 kadencja

Zarząd
Prezes: Grzegorz Opioła
Zastępca Prezesa: Magdalena Nowak
Członek Delegat: Natalia Nowosińska
Skarbnik:  Adam Sołtys
Sekretarz: Paulina Marchwiany
Zastępca Sekretarza: Natalia Brożek
Członek Zarządu: Agnieszka Wrona (do 26 listopada 2017)
Członek Zarządu: Paweł Ryndak (od 26 listopada 2017)

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: ks. Marcin Baran
Zastępca: ks. Artur Mularz

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Patrycja Wigurska – Bąk
Członek: Mateusz Gdowski
Członek: Faustyna Uryga

2015 – 2017 – 11 kadencja

Zarząd
Prezes: Natalia Bania
Zastępca Prezesa: Angelika Biernat
Członek Delegat: Anna Szczepanek
Skarbnik: Marcin Świądro
Sekretarz: Magdalena Nowak
Zastępca Sekretarza: Patrycja Wigurska – Bąk
Członek Zarządu: Piotr Szubryt

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: ks. Paweł Górski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Kamila Mazurek
Członek: Natalia Brożek
Członek: Mateusz Gdowski

2013 – 2015 – 10 kadencja

Zarząd
Prezes: Natalia Bania
Zastępca Prezesa: Angelika Biernat
Członek Delegat: Patrycja Wigurska – Bąk
Skarbnik: Marcin Świądro
Sekretarz: Kamila Mazurek
Zastępca Sekretarza: Paweł Ćwik
Członek Zarządu: Anna Szczepanek

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: ks. Paweł Górski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Krzysztof Kumięga
Członek: Iwona Mazurek
Członek: Mateusz Bałut

2011 – 2013 – 9 kadencja

Zarząd
Prezes: Krzysztof Kumięga
Zastępca Prezesa: Katarzyna Sowa
Członek Delegat: Marcin Świądro
Skarbnik: Natalia Bania
Sekretarz: Kamila Mazurek
Zastępca Sekretarza: Angelika Biernat
Członek Zarządu: Patrycja Wigurska – Bąk

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: ks. Paweł Górski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Katarzyna Knapik
Członek: Agnieszka Szalecka
Członek: Kinga Ignac

2009 – 2011 – 8 kadencja

Zarząd
Prezes: Krzysztof Kumięga
Zastępca Prezesa: Lucyna Łabędź
Członek Delegat: Katarzyna Sowa
Skarbnik: Katarzyna Knapik
Sekretarz: Iwona Ciurej
Zastępca Sekretarza: Jowita Zając
Członek Zarządu: Kamil Kursa

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Krzysztof Czech

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Małgorzata Kusibab
Członek: Kinga Ignac
Członek: Monika Sosenko

2007 – 2009 – 7 kadencja

Zarząd
Prezes: Krzysztof Kumięga
Zastępca Prezesa: Małgorzata Kusibab
Członek Delegat: Michał Baran
Skarbnik: Jakub Cabaj
Sekretarz: Edyta Onik
Zastępca Sekretarza: Alicja Schnejder
Członek Zarządu: Łukasz Zieliński

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Krzysztof Czech

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Katarzyna Jarosz
Członek: Mariusz Lech
Członek: Kinga Midura

2005 – 2007 – 6 kadencja

Zarząd
Prezes: Michał Baran
Zastępca Prezesa: Krzysztof Siarkiewicz
Członek Delegat: Krzysztof Kumięga
Skarbnik: Joanna Starzyk
Sekretarz: Joanna Kula
Zastępca Sekretarza: Mateusz Czekański
Członek Zarządu: Justyna Szef

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Krzysztof Czech

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Wojciech Mikler
Członek: Aneta Wiercioch
Członek: Paweł Łopatka

2002 – 2005 – 5 kadencja

Zarząd
Prezes: Michał Baran
Zastępca Prezesa: Krzysztof Siarkiewicz
Członek Delegat: Krzysztof Kumięga
Skarbnik: Monika Łabedź
Sekretarz: Agnieszka Zając
Zastępca Sekretarza: Anna Skiba
Członek Zarządu: Justyna Szef

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Krzysztof Czech

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
Członek:
Członek: 

1999 – 2002 – 4 kadencja

Zarząd
Prezes: Andrzej Igielski
Zastępca Prezesa: Tomasz Adamczyk
Członek Delegat: Tomasz Całka
Skarbnik: Aneta Ocytko
Sekretarz: Katarzyna Łakoma
Zastępca Sekretarza: Katarzyna Balmas
Członek Zarządu: Grażyna Igielska

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Krzysztof Czech

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Piotr Sowa
Członek: Piotr Wojciechowski

Osoba odpowiedzialna za sport w diecezji: Mariusz Kuś

1996 – 1999 – 3 kadencja

Zarząd
Prezes: Andrzej Igielski
Zastępca Prezesa: Andrzej Famielec
Skarbnik: Aneta Ocytko
Sekretarz: Agnieszka Szabla
Zastępca Sekretarza: Tomasz Całka

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Krzysztof Czech

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Zbigniew Jędrzejek
Członek: Adrianna Kłusek
Członek: Dominik Curyło

1994 – 1996 – 2 kadencja

Zarząd
Prezes: Angelika Czoch
Zastępca Prezesa: Bożena Siembida
Skarbnik: Aneta Ocytko
Sekretarz: Urszula Kliś
Zastępca Sekretarza: Andrzej Famielec

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Krzysztof Czech

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
Członek:
Członek: 

1993r. – 1 kadencja

Zarząd
Prezes: Stanisław Bukowiec
Zastępca Prezesa: Aneta Ocytko
Skarbnik: Janusz Loraj
Sekretarz: Angelika Czoch
Członek Zarządu: Jarosław Kurtyka

Księża Asystenci
Ksiądz Asystent: Ks. Stanisław Salaterski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Krzysztof Poremba
Członek: Elżbieta Gacek
Członek: Tadeusz Cieśla

KSM DT