Czas na Gotów

Zarząd Diecezjalny rekomenduje korzystanie z materiałów formacyjnych przygotowanych na najbliższe 3 lata. „Czas na GOTÓW!” to propozycja prowadzenia spotkań według następującego schematu:

1. Spotkanie tożsamościowe

2. Spotkanie formacyjne

3. Spotkanie integracyjne

4. Spotkanie modlitewne

„Czas na gotów” to narzędzie, które ma być pomocą w podjęciu najważniejszej w życiu młodego człowieka decyzji – powiedzenia swojego „Gotów” na życie z Bogiem tu i teraz. To najlepszy czas, by poznać siebie i rozwinąć skrzydła ku niebu. Cykl zaplanowanych w ramach programu formacyjnego spotkań opiera się na następującym schemacie: jedno spotkanie w miesiącu poświęcone jest tematyce tożsamościowej, dotyczącej KSM, by poznawać narzędzia, jakie daje KSM, i pobudzać ducha jedności i apostolstwa. Drugie ma obejmować temat formacyjny – opracowany i zaproponowany, by patrzeć szerzej na Kościół, otaczający nas świat i ludzi, wychowywać do założenia rodziny. Dwa wskazane wyżej spotkania są w ciągu miesiąca obowiązkowe, następne – modlitewne i integracyjne są jedynie propozycją. Sugerujemy, aby kierownictwo oddziału dobierało je w miarę lokalnie określonych potrzeb i możliwości, a inspiracją będą przygotowane wskazówki i treści, dostępne wraz z materiałami formacyjnymi.

„Czas na gotów” dostępny jest w formie papierowej. Do konspektów przygotowane zostały także prezentacje multimedialne, załączniki do wydrukowania, a także wskazówki dla prowadzących, które mają pomóc w dobrym przygotowaniu się i przeprowadzeniu spotkań.

Więcej informacji o materiałach oraz dostęp do załączników multimedialnych:

https://ksm.org.pl/czas-na-gotow

KSM DT