Młodzież z Niskowej i różnych części sądecczyzny wraz ze swoim duszpasterzem ks. Marcinem Minorczykiem powróciła z 37. Europejskiego Spotkania Młodych zorganizowanego w Pradze przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ok. 30 tys. uczestników, w tym blisko 7 tysięcy z Polski. Inspiracją tegorocznego spotkania były słowa Chrystusa: “Wy jesteście solą ziemi”, a więc jak mamy wprowadzać pokój na ziemi tak gdzie jesteśmy. Chrześcijanie w Czechach są mniejszością. Ale istnieje w tym kraju szlachetna tradycja humanistyczna, tworzona przez sztukę, literaturę, malarstwo i muzykę. Brat Alois wszystkim młodym ludziom uczestniczącym w spotkaniu przedstawił konkretne  propozycje na rok 2015. Jedna z nich polega na tym, żeby w każdą niedzielę wieczorem wspólnie z innymi trwali pół godziny w milczeniu w intencji pokoju na świecie.

Młodzi ludzie uczestniczyli w codziennych spotkaniach dyskusyjnych w grupach międzynarodowych  i ekumenicznych nabożeństwach. Wszyscy wyjeżdżają z Pragi z nadzieją, że pielgrzymka zaufania, pojednania i miłości przez ziemię będzie trwała wszędzie tam, gdzie młodzi wyruszyli do swoich domów i wspólnot- mówi ks. Marcin Minorczyk.

Kolejne 38. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się od 28 XII 2015 – 1 I 2016 w Valenci (Hiszpania).

KSM DT