26 lutego w Starym Sączu w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II odbył się Nadzwyczajny Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się Uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył Diecezjalny Asystent KSM- ks. Krzysztof Czech.

Jedną z najważniejszych części spotkania były wybory do Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. W czasie Wyborów obecni byli przedstawiciele 30 oddziałów (kół) KSM co stanowiło 2/3 uprawnionych do głosowania. Zarząd sporządził listę uprawnionych do głosowania i wydał mandaty.

Spośród 11-stu kandydatów do Zarządu Diecezjalnego KSM po krótkiej autoprezentacji:

w I turze głosowania wybrano trzech kandydatów na Prezesa KSM Diecezji Tarnowskiej:

1. Krzysztof Kumięga

2. Katarzyna Sowa

3. Marcin Świądro

Kandydatury tych osób będą przedstawione ks. bp Ordynariuszowi Wiktorowi Skworcowi, który mianuje Prezesa KSM DT, a ten z kolei wybierze swojego Zastępcę i Członka Delegata do Krajowej Rady.

W II turze głosowania dokonano wyboru czterech członków Zarządu i rozdzielono poszczególne funkcje:

1. Kamila Mazurek – Sekretarz

2. Angelika Biernat – Z-ca Sekretarza

3. Natalia Bania – Skarbnik

4. Patrycja Wigurska- Bąk- Członek Zwyczajny

W III turze głosowania wyłoniono Komisję Rewizyjną w składzie :

1. Katarzyna Knapik

2. Agnieszka Szalecka

3. Ewelina Gancarz

 

Zarząd Diecezjalny KSM DT sprawuje 2-letnią kadencję.

 

 

KSM DT