Dla każdego KSM-owicza, zawołanie GOTÓW! powinno znaczyć służbę Bogu, ale również Ojczyźnie. To ludziom, którzy żyli przed nami, zawdzięczamy wolność. W listopadzie odwiedzamy groby naszych bliskich, warto też zatrzymać się przy mogiłach poległych w obronie kraju ojczystego.

Na terenie diecezji tarnowskiej, z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, aranżowane jest wiele wydarzeń, które mają na celu skłonić do refleksji i zadumy nad ofiarami wszelkich powstań i wojen. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, KSM Jadowniki wraz z harcerzami Szczepu Czarnego, organizują Wieczornicę Patriotyczną pod hasłem: ,,Miejcie nadzieję”. Ponownie będzie ona połączona z odsłonięciem pomnika bohaterów ziemi jadownickiej, który znajduje się przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadownikach. Wydarzenie to już po raz drugi – inicjowane jest po to, aby obudzić ducha patriotyzmu – nie tylko w członkach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale również w każdej osobie, która zdecyduje się w nim wziąć udział. Młodzież chce zapewnić również przybyłym jak najlepsze wrażenia, wynikające z wykonania utworów oraz iluminacji całego wydarzenia. Pragną pokazać tym, którzy zechcą przyjąć ich zaproszenie, że młodemu pokoleniu nie są obojętne losy Ojczyzny i przez swoje talenty i zdolności, pragną promować idę „ służby Bogu i Ojczyźnie”.

Wieczornica Patriotyczna odbędzie się 10 listopada 2023 r. na hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jadownikach. W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy!

Monika Ludwin


KSM DT