20170303_212217W piątek 3 marca 2017 r. Grupa Desantowa KSM DT odwiedziła Skrzyszów koło Tarnowa gdzie poprowadziła spotkanie dla młodzieży. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez ks. Marcina Pikula- opiekuna młodzieży, po modlitwie zabrał głos ks. Zdzisław Gniewek- Proboszcz parafii który przywitał Grupę Desantową . Na spotkaniu wyjątkowo gościł Pan Grzegorz Brożek redaktor Gościa Niedzielnego z Tarnowa ,który wykonał relację fotograficzną dzięki której więcej parafii może dowiedzieć się o działalności Grupy Desantowej KSM DT.

Część oficjalną spotkania rozpoczęliśmy zabawą integracyjną , w czasie której młodzież jak i sztab Grupy Desantowej miał okazję bliżej się poznać. Po zabawie nastąpiła prezentacja Stowarzyszenia połączona z formacją tzn. pracą w grupach gdzie rozważaliśmy przemówienie Papieża Franciszka z Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Po pracy w grupach sztab Grupy Desantowej przedstawił prezentacje na temat działalności KSM oraz zachęcił młodzież do zaangażowania się i założenia oddziału parafialnego w swojej parafii.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą  i przekazaniem przez sztab Grupy Desantowej KSM DT świecy KSM jako pamiątki tego wyjątkowego spotkania.

Dziękujemy Panu Bogu za kolejne owocne spotkanie, napełnione Duchem Św. i radością

Dziękujemy ks. Proboszczowi Parafii – Ks. Zdzisławowi Gniewek za otwarte przyjęcie i obecność
w czasie spotkania

Słowa podziękowania należą się  ks. Marcinowi Pikulowi- za zaproszenie , gościnność i otwarte serce dla młodzieży.

Mamy nadzieję , że już niebawem nasze Stowarzyszenie powiększy się o kolejny oddział parafialny…:)

 

 

 

KSM DT