m-c1 Z Ewangelii św. Marka (1, 14-20)

„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim” .Rozważ

Zastanawia mnie słowo „natychmiast”. Został tutaj użyty grecki termin euthys, który oznacza tyle co „zaraz”, „od razu”. Oznacza on również „prostować drogę”, „biec prosto”.
Jezus powołujący uczniów, także apostołów sprawia, że odrywają się „zaraz” od dotychczasowych zajęć, aby iść prosto za Nim. Jezus nadaje kierunek ich życia. Dobrze wiemy, że byli zwykłymi słabymi ludźmi, prostymi rybakami i wielokrotnie będą schodzić z obranej wcześniej drogi. Ale Jezus z nich nigdy nie rezygnuje. Jest wierny pierwszemu powołaniu. Człowiek nie zawsze jest wierny powołującemu go Bogu. Ale Bóg, Ojciec pełen czułości i miłosierdzia nie rezygnuje z człowieka.
Bł. Karolina była wierna drodze chrześcijańskiej. Jezus ją powołał, a ona natychmiast odpowiedziała. I szła, do końca. Nie oglądała się wstecz. Była bardzo młoda, ale wewnętrznie dorosła. Im bliżej Jezusa, tym więcej siły…

W pierwszym dniu Nowenny pomodlę się o łaskę wierności chrześcijańskiemu powołaniu, które rozpoczęło się we mnie w momencie chrztu świętego. To wielki dar. Jezus spojrzał na mnie z miłością, właśnie wtedy. Małe dziecko nie jest tego świadome, ale łaska Boga jest głęboko zaszczepiona w sercu małego człowieka, którego Ojciec Niebieski chciał „tu i teraz”. To nie jest przypadek, że istniejemy! To nie jest przypadek, że dostaliśmy łaskę chrztu!

Modlitwa

Panie! Przez wstawiennictwo Bł. Karoliny dziękuję Ci najpierw za życie i rodziców, którzy mi je przekazali. To jest wielki dar. W świecie dotkniętym chorobą niszczenia ludzkiego życia – ja żyję! Dziękuję Ojcze! Dziękuję za to, że moi rodzice zanieśli mnie do kościoła, abym przyjął chrzest święty. Jestem chrześcijaninem!
Ty wiesz, mój Ojcze, że czasami jest tak, iż „nie zauważam” tego daru. Jestem ciągle czymś zajęty. Ale przecież chrześcijaństwo to „pierwsze zajęcie”, bo to jest pierwsze powołanie! Uwielbiam Cię, mój, nasz Jezu, za to, że należę do wspólnoty Kościoła katolickiego, w którym jesteś żywy i prawdziwy! Chcę iść tą drogą, podobnie jak szła nią Bł. Karolina. Ona mi ukazuje, że życie jest wielkim darem, że chrześcijaństwo jest w każdym czasie – drogą „na czasie”. Uwielbiam Cię, dobry Ojcze!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… (3x)

Myśli do refleksji

Jan Paweł II, XII Światowy Dzień Młodzieży, Paryż 1997 r., rozważanie podczas czuwania modlitewnego Longchamp (nr 8-9).

„Macie żyć jako chrześcijanie pośród swoich braci. Przez chrzest Bóg daje nam matkę – Kościół, z którym razem wzrastamy duchowo, aby podążać drogą świętości. Ten sakrament włącza was w pewną społeczność, czyni was uczestnikami życia Kościoła i daje wam braci i siostry, których macie kochać, aby być jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3, 28).

Wieczorem

Panie Jezu! Bądź uwielbiony za cały dzień dzisiejszy. Dziękuję za każdą chwilę. Dziękuję za to, co było dobre , za to co było trudne, za to, czego jeszcze nie rozumiem.
Bł. Karolino! Twoje życie wiele dla mnie znaczy. Ukazujesz mi drogę zawierzenia Jezusowi. Może czasami trochę się boję, wzbraniam przed pójściem „na całego” za Jezusem, ale kiedy myślę o twoim życiu to strach zamienia się w radość. Jesteś dla mnie umocnieniem w trwaniu przy naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pomóż mi zwalczać wszelkie pokusy, które chcą wykraść to, co najcenniejsze, które chcą mnie pozbawić radości i entuzjazmu życia.
Bł. Karolino – prowadź mnie do Jezusa. Amen.

Możesz przeczytać jeszcze raz Ewangelię zamieszczoną na początku dzisiejszego dnia Nowenny i podjąć refleksję nad rozważanymi treściami.

KSM DT