Święty Stanisław Kostka

Święty Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostka- wrażliwy, pobożny sumienny i pracowity. 18 – letni zakonnik mimo sprzeciwu rodziny. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem kształtował całe swoje otoczenie. Urodzony w Rostkowie na Mazowszu 28 grudnia 1550 r. Nie znamy...