KSM I KSM Junior – podział Oddziałów/Kół

Zgodnie z uchwałą z 8 marca 2013 r. od 1 września każdy Oddział/ Koło KSM musi zdeklarować się czy będzie funkcjonowało jako KSM czy KSM Junior (Kandydat). W celu przypomnienia idei podziału oraz różnic z niego wynikających poniżej zamieszczamy “Projekt uchwały...

Sprawozdanie z rocznej pracy oddziału/koła KSM

Sprawozdanie z rocznej pracy oddziału/koła do pobrania poniżej. POBIERZ: Sprawozdanie z rocznej pracy Oddziału/Koła Sprawozdanie należy uzupełnić i dostarczyć na Okręgowe Rady Kierownictw lub do biura KSM DT do dnia 30 października danego roku. Pragniemy podkreślić,...